Algemene voorwaarden Villa follow the sun

1. Algemeen

Villa Follow the Sun hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in de villa.

Privacy

Villa follow the Sun neemt ethische richtlijnen in acht en respecteert uw privacy. Uw naam, e-mailadres en de overige gegevens die nodig zijn om uw reservering af te ronden bij de accommodatie van uw keuze, zullen niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan een derde partij, behalve als dit wettelijk verplicht is. Met het gebruik van onze website verklaart u ermee in te stemmen dat wij kennis kunnen nemen van de inhoud van uw contactverzoek / boeking.

1. Algemeen

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Villa Follow the Sun. Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden verstrekt aan de gebruikers.

Huurders dienen een vaste woon -of verblijfplaats te hebben en dienen ouder dan 18 jaar te zijn.

Gerard Poppen is beheerder van Villa follow the Sun, verder aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de huurders c.s. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de huurders.

Alle risico’s met betrekking tot een verblijf of georganiseerd uitstapje in/door Villa follow the Sun zijn voor rekening van de huurders.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de huurders onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar. Huurders dienen instructies van de eigenaar op te volgen.

De eigenaar kan huurders c.s., bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Villa follow the Sun ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

Huurders van Villa follow the Sun dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement van Villa follow the Sun.

2. Reservering en bevestiging

Voor het reserveren van een verblijf in Villa follow the Sun worden geen extra kosten in rekening gebracht.

De huurovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk of elektronisch (per e-mail) worden aangegaan.

Na ontvangst van het reserveringsverzoek stuurt Villa follow the Sun een bevestiging (mits plaats beschikbaar) met de afspraken. Bij de reservering dient altijd het juiste aantal personen te worden opgegeven. Wanneer tenminste de aanbetaling (zijnde 50% van de reissom) op IBAN NL61 ABNA 0884 0962 62 ten name van g.h. Poppen is ontvangen, is de boeking en reservering van de afgesproken periode definitief. Vervolgens zenden we je een bevestiging met alle afspraken per e-mail die je moet bevestigen met een reply. Uiterlijk een week voor datum vertrek dient de volledige reissom te zijn betaald. Door de reply ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals op onze website en hier worden vermeld. Door het storten van de aanbetaling dan wel de volledige reissom verklaar je akkoord te gaan met de voorwaarden en informatie die hier en op de website www.villafollowthesun.nl worden vermeld.

Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

3. Betalingen

De volledige verblijfskosten in Villa follow the Sun dienen uiterlijk 1 week voor aankomst contant, per pin, tikkie of bij vooruitbetaling te zijn voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen. Bij zakelijke boekingen kan indien gewenst een factuur worden gemaakt.

4. Annulering en no show

Indien je onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dien je dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden. Bij annulering en no show betaalt de huurder een vergoeding aan de eigenaar:

 • Annulering langer dan 8 weken vóór de datum van vertrek: 90% restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 • Annulering 4 weken vóór de datum van vertrek: 50% restitutie van het reeds betaalde bedrag
 • Annulering 2 weken vóór de datum van vertrek: 10% restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 • Annulering binnen 1 week vóór de datum van vertrek: er vindt geen restitutie plaats
 • No show: er vindt geen restitutie plaats
 • Deze annuleringsvoorwaarden gelden voor alle boekingen
 • Op het restitutiebedrag brengen we alle gemaakte kosten in mindering.
 • Alle annuleringen moeten p/o per e-mail worden gemeld aan info@villafollowthesun.nl

Kosten die in mindering worden gebracht:

 • Reserveringskosten
 • Administratiekosten
 • Onvoorziene kosten voor een specifieke boeking.

5. Sleutel Toegangshek, de Villa en kamer

Als huurder ontvang je een sleutel van het toegangshek, de villa en je kamer. Deze lever je weer in bij vertrek. Als huurder bent je zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van het hek en de toegangsdeur als je de villa verlaat. Verlies van de sleutels is voor kosten van huurder (€ 75,-, of € 25,- per sleutel) en zal bij uitchecken cash of tikkie door huurder voldaan worden.

6. Borg

Bij aankomst vragen wij een borg van € 200,- voor het verblijf. De borg wordt bij vertrek teruggegeven.

Terug naar homepage >